Višegradsko jezero

Radovi na izgradnji hidroelektrane Višegrad počeli su 1985. godine, kada je podignuta brana na rijeci Drini, uzvodno od samog grada. Time je formirana vještačka akumulacija Višegradsko jezero. Ono obuhvata dijelove prostora opština Višegrad, Novo Goražde i Rudo.

Ovo jezero prostire se u dužini od 40 kilometara, prateći tok rijeke Drine. Površina akumulacije iznosi preko 1 000 hektara. Formiranjem jezera potopljeno je ušće Lima u Drinu.

Pored proizvodnje električne energije, jezero ima turističku funkciju. Vožnja brodicama po jezeru je izuzetna atrakcija. Na taj način moguće je iz neposredne blizine vidjeti potopljeno ušće Lima, veliki most koji vodi prema Rudom, most Mehmed-paše Sokolovića, Višegrad... Sportski ribolov je aktivnost koju posjetioci često upražnjavaju na ovom jezeru.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više