Krupa na Uni

U zapadnom dijelu Republike Srpske, na obroncima planine Grmeč i desnoj obali rijeke Une, prostire se opština Krupa na Uni. Zahvata površinu od 124 kilometra kvadratna koju, prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, naseljava oko 1 600 stanovnika.

Ova opština nastala je od dijela prijeratne opštine Bosanska Krupa. Sjedište opštine je naselje Donji Dubovik. Na zapadu graniči sa Republikom Hrvatskom, na sjeverozapadu sa Bosanskom Krupom i Sanskim Mostom, a na istoku sa Novim Gradom i Oštrom Lukom.

Ovo je prvenstveno stočarski kraj, a značajan je udio i šumskog kompleksa. Krupa na Uni poznata je po slapovima na Vojskovi, staroj kuli u Hašanima, rodnom mjestu čuvenog književnika Branka Ćopića, Mokroj i Suvoj pećini u Balinim Barama, crkvi na Klisini koja je sagrađena 1887. godine, te Buševiću, rodnom mjestu Petra Pecije, poznatog ustanika.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više