Džamija u Kazancima

Kazanci se nalaze na dvadeset kilometara jugoistočno od Gacka na granici sa Crnom Gorom. Donji Kazanci su na teritoriji Republike Srpske a Gornji na teritoriji Crne Gore. U zaseoku Papovina nalaze se ostaci džamije od kojih je jedino zubu vremena odolila munara visine oko petnaest metara.

Prema legendi, Osman-paša Kazanac je porijeklom od pravoslavne porodice iz Kazanaca, koji je nakon prelaska u islam ostvario značajnu vojnu karijeru i postao nadaleko poznat. Vrativši se u rodno selo, sa duboko urezanim sjećanjem na porijeklo izgradio je džamiju, mekteb, medresu i šadrvan oko 1675. godine. Džamija je bila izgrađena od tesanog kamena i pokrivena četvorovodnim krovom pod pločom. Nedaleko od toga izgradio je i pravoslavnu crkvu koja i danas postoji i posvećena je Svetim Arhangelima. Između crkve i džamije nalazi se uzvišenje koje zaklanja pogled između njih. U podnožju munare može se vidjeti uzidan krst od tesanog kamena što je sigurno jedinstven slučaj, kao da je Osman-paša Kazanac želio da spoji obe vjere kojima je pripadao.

Džamija, kao i ostali objekti, srušeni su i spaljeni 1683. godine u napadu Baje Pivljanina i njegovih hajduka. Iako je više puta rušena, munara i nakon 300 godina stoji neoštećena. To je zbog toga što je svaki kamen međusobno spojen metalnim spojnicama koje su zalivene olovom.

Džamija Osman-paše Kazanca nalazi se od 2005. godine na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i čeka obnovu.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više