Osmaci

U peripanonskoj regiji, na istoku Republike Srpske, između opština Šekovići, Zvornik i Kalesija prostiru se Osmaci. Formirani su od dijela predratne opštine Kalesije.

Na površini nešto većoj od 78 kilometara kvadratnih nastanjeno je oko 6 150 stanovnika, prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine. Nadmorska visina opštine kreće se između 250 do 730 metara i dio je regije Birač, koja je poznata po ležištima rude boksita i razvijenoj drvnoj industriji koja čini jednu od važnijih privrednih grana.

Na hidropotencijal ove opštine najveći uticaj imaju rijeke Spreča, Sajtovića rijeka i Mramorska rijeka. Ova opština spada u red manje razvijenih opština u Republici Srpskoj i najvećim dijelom gravitira opštini Zvornik. Njen povoljan prirodno-geografski položaj čini, između ostalog, i blizina većih poljoprivrednih cjelina Semberije i Mačve, kao i blizina većih industrijskih centara, među kojima je Tuzlanski basen, te blizina magistralne saobraćajnice Zvornik – Tuzla.

Ova opština je ruralnog karaktera, te na njoj nema nekih značajnijih objekata kulture. Postoje vjerski objekti pravoslavne crkve i islamske vjerske zajednice i nekoliko istorijskih spomenika iz Drugog svjetskog rata. Na ovom području postoje dvije osnovne škole, dok srednjih škola nema, te su učenici primorani da putuju u drugu opštinu.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više