Pravoslavna etno-galerija Ognjište

Početak svog rada umjetničko-zanatska radionica i pravoslavna etno-galerija Ognjište zasnovala je na provaslovnoj duhovnosti i umjetnosti. Skoro dvije decenije uspješno radi na očuvanju i predstavljanju kulture i tradicije srpskog naroda.

Uporedo sa tradicionalnom pravoslavnom umjetnošću razvijan je i rad u oblasti savremene srpske kulture i umjetnosti, te radionica za izradu suvenira. Sakupljajući i čuvajući predmete koji su u prošlosti korišćeni u svakodnevnom životu Ognjište je uplovilo i u oblast muzejskog rada. Dugi niz godina ova etno-galerija se bavi izradom ikona i religijskih predmeta, te danas posjeduje vrlo vrijednu zbirku ikona, koja je bila izlagana širom Republike Srpske i Federacije BiH. Dijelovi ove zbirke izlagani su u ambasadama BiH u Londonu i Kopenhagenu.

Ognjište je razvilo i radionice koje oživljavaju tradicionalne zanate koji su u izumiranju, kao i savremene suvenire. U matičnim prostorijama je do danas organozovala veliki broj izložbi u oblasti crkvene umjetnosti, slikarstva, etnologije, umjetničke fotografije, vajarstva...

U svom sastavu, galerija djeluje i kroz Udruženje za očuvanje i njegovanje tradicije i kulture Ognjište pa je na taj način rad proširen i upotpunjen dodatnim djelatnostima, neizostavnim kad je o tradiciji i kulturi riječ.

Proizvode ove radionice možete pronaći u Palama, na nekoliko adresa, Jahorinski put bb, Tržni centar Tom, na Jahorini u hotelu Termag kao i u Bijeljini, u ulici Meše Selimovića 2.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više