Italijanska crkva u Štivoru

Italijanska crkva u selu Štivor kod Prnjavora posvećena je svetom Ivanu Krstitelju. U crkveno–administrativnom pogledu, ovo selo uvijek je pripadalo parohiji Prnjavor, osim u periodu od 1917. godine do kraja II svjetskog rata, kada je bilo u sastavu parohije Šibovska.

Ime Štivor prvi put se u dokumentima pominje 1891. godine, kada je počelo doseljavanje italijanskih porodica iz Trenta u Bosnu. U proljeće te godine, izgrađena je kapela sa drvenim zvonikom u centru budućeg naselja oko koje su bile drvene kolibe za stanovanje. Nedugo potom, kao poklon iz parohije Mahovljani, stiglo je crkveno zvono. Prva crkva sagrađena je 1898. godine, na mjestu drvene kapele, a druga 1922. godine. Najnovija, treća crkva sagrađena je 1979. godine, a šest godina kasnije dograđen je i zvonik, odvojen od crkve. 1989. godine, glavni zid iza oltara oslikan je freskom koja prikazuje doseljavanje Italijana iz Trenta u sjevernu Bosnu, kao i njihovu postojanu vjernost krstu Isusa Hrista. Osim oltara, u crkvi je tada preuređen i pod i postavljeni su novi kipovi. U dvorištu se nalaze dva kamena granita donesena iz trentinskih brda. Na jednom je postavljen krst uz koji vjernici vrše svoj obred na dan svetog Ivana Krstitelja.

Broj doseljenika se konstantno povećavao do 1991. godine, kada ih je u ovom selu bilo 496. Međutim, negativan uticaj rata odrazio se i u ovom segmentu, tako da danas u Štivoru živi oko 190 Italijana.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više