Petrovac

Opština Petrovac (Drinić) je nastala nakon Dejtonskog sporazuma na dijelu opštine Bosanski Petrovac koja je pripala Republici Srpskoj. Zauzima površinu od 145 kilometara kvadratnih i zauzima 16% teritorije predratne opštine Bosanski Petrovac. Prema preliminarnim rezultatima popisa iz 2013. godine, naseljena je sa oko 360 žitelja.

Središte opštine je u naselju Drinić a obuhvata i naseljena mjesta: Bravski Vaganac, Bukovača, Bunara, Klenovac i Podsrnetica. Drinić je udaljen oko šest kilometara od regionalnog puta Ključ − Bosanski Petrovac. Sa teritorijom Republike Srpske povezan je preko Potoka i Ribnika šumskim, makadamskim putem.

Drinić je smješten u zaravni a okružuju ga planine Srnetica, Klekovača i Oštrelj. Navedene planine su bogate šumom što je uslovilo da šumarstvo postane dominantna privredna djelatnost ljudi ovoga kraja. Dominantne su mješovite šume bukve, jele i smrče, kao i bora. Na dijelu planine Klekovače nalazi se zaštićeno područje prašumskog rezervata Lom koja zauzima površinu od 297,8 hektara.

Na oko šest kilometara udaljenosti od Drinića, na lokalitetu Velika voda, nalazi se Lovačka kuća koja pruža ugostiteljske usluge. Ovaj planinski prostor je bogat sa divljači tako da je i lovni turizam dosta razvijen. Na lokalitetu Kozila održava se tradicionalna kulturno-turistička manifestacija “Štraparijada“ gdje se takmiče konjske zaprege u povlačenju trupaca.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više