Italijanska crkva u Mahovljanima

Italijanska crkva u Mahovljanima (Laktaši), posvećena svetom Franji Asiškom, sagrađena je 1902. godine, devetnaest godina nakon doseljavanja prvih Italijana u ove krajeve. Prema popisu iz 1921. godine, u Tirolskoj koloniji u Mahovljanima živjelo je 538 Italijana.

Prije izgradnje ovog objekta, na istom mjestu bila je privremena crkva koju su mještani sagradili odmah po dolasku, za svoje vjerske potrebe. U okviru nje, otvorena je rimokatolička osnovna škola koju su vodile sestre Dragocjene Krvi Isusove. U građevinskom smislu, crkva je jednobrodna sa izduženim pravougaonim oltarom. Uz njega se nalaze dva niža krila, sa sjeverne strane sakristija, a sa južne pogrebna kapela. Unutra su uz oltar postavljeni drveni kipovi Hrista i Bogorodice iz XIX vijeka. Zvonik je izgrađen uz jugozapadni ugao fasade. U dvorištu crkve, 2013. godine, potomci mahovljanskih Italijana podigli su spomenik u obliku tri planinska vrha na kom su ispisana prezimena i godine rođenja svih doseljenika. Na njemu je ugravirana karta sa posjedima svih porodica koje su živjele na tom prostoru. U neposrednoj blizini crkve, na vidikovcu, smješteni su vinograd i vinarija „Podrumi banjalučke biskupije“ koja proizvodi vino Bonaventura.

Crkva Svetog Franje Asiškog i groblje u Mahovljanima nalaze se na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više