Redžep-pašina kula

Kula se nalazi u selu Žepa, na lijevoj obali istoimene rijeke, nedaleko od čuvenog mosta. Most na Žepi je na ovu lokaciju prenesen prilikom izgradnje akumulacije na Drini, a poznatim ga je učinio pisac Ivo Andrić.

Pouzdanih podataka o vremenu gradnje kule nema ali se pretpostavlja da datira iz XVII vijeka. Prema predanju kulu je izgradio izvjesni Redžep-paša po kojem i nosi ime. Kula pripada rezidencijalnom tipu feudalnih kula.

Redžep-pašina kula ima pravougaonu osnovu, sa stranicama dužine nešto preko šest metara. Kula je zidana od precizno klesanih kamenih blokova krečnjaka. Ima jednu podrumsku i tri nadzemne etaže. Podzemna etaža je služila kao tamnica, prve dvije etaže su služile za odbranu sa urađenim puškarnicama, dok je poslednja etaža služila za stanovanje što se može vidjeti i po prozorskim otvorima i dimnjaku. Kula se završava kamenom kupolom koju je pokrivao drveni krov. Pored krova od drveta su bile izgrađene i međuspratna konstrukcija kao i stepenice koje su ih povezivale. Drveni dijelovi kule su izgorili u posljednjem ratu. Kula je stradala i za vrijeme Drugog svjetskog rata a obnovljena je kada je i most prenesen 1969. godine.

Redžep-pašina kula je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2007. godine i čeka obnovu.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više