Bijela džamija

Jedna od najljepših džamija u Bosni i Hercegovini, nalazi se na uzvišenju Kolobara, u centru grada Brčko, a poznata je pod nazivom Bijela ili Džedid džamija. Naziv Džedid na turskom jeziku znači nova, pa se zaključuje da je ova džamija sagrađena poslije Atik džamije (Atik na turskom jeziku znači stara).

Starost Bijele džamije nije utvrđena, ali se zna da se spominje u izvještaju Marijana Maravića iz 1655. godine i austrijskom izvještaju 1717. – 1718. godine. Prvobitno je bila sagrađena od kamena, obnovljena je 1893. godine, da bi 1992. godine bila porušena, pa ponovo obnovljena 2005. godine.

U džamiju se ulazi iz tri pravca, a prostor unutar džamije pruža mogućnost  okupljanja većeg broja vjernika, jer prostor harema može služiti i za obavljanje namaza, a dodatni prostor može poslužiti za organizaciju raznih manifestacija kao što su razne izložbe, večeri poezije i slično. U sastavu džamije nalaze se mektebska učionica, sala za sastanke i predavanja, kancelarija imama i toalet.

Ova džamija spada u red većih gradskih džemata u Brčkom sa oko 650 domaćinstava. Munara joj je visoka oko trideset metara i ima karakteristike pseudomaurskog stila . U njoj se redovno obavlja svih pet namaza, a mektebska nastava se održava dva dana u sedmici.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više