Kostajnica

Opština Kostajnica smještena je na desnoj obali rijeke Une, oko četrdeset kilometara od njenog ušća u rijeku Savu. Zauzima površinu od oko osamdeset i pet kilometara kvadratnih. Njeno ime se pominje još davne 1258. godine. Pretpostavlja se da je nastalo od riječi „kesten“, po kojem je ovaj kraj jako poznat. Sjevernu i sjeverozapadnu granicu ove opštine čini rijeka Una, koja predstavlja granicu prema Republici Hrvatskoj. Na jugozapadu graniči sa Novim Gradom, a na istoku sa Kozarskom Dubicom. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine, naseljava je oko 5 600 žitelja u dvanaest naseljenih mjesta.

Prirodna bogatstva koja posjeduje nisu dovoljno dobro iskorišćena, iako postoji potencijal za razvoj poljoprivredne proizvodnje, mnoštvo plodnog obradivog zemljišta, šumskih površina, kestena i minerala. Nadmorska visina opštine je od 110 do 407 metara. Na prostoru Kostajnice postoji potencijal za razvoj sportskog ribolova, s obzirom na bogatstvo ribljeg fonda rijeke Une, kao i mogućnost za razvoj lovnog turizma. Prvo lovačko udruženje formirano je još 1947. godine, a trenutno u ovoj opštini egzistira Lovačko udruženje „Balj“.

Povoljan saobraćajno-geografki položaj čini magistralni put M-14, koji prolazi kroz opštinu, u dužini od šesnaest kilometara, zatim blizina autoputa Zagreb-Beograd od kojeg je udaljena oko četrdeset kilometara, te rijeka Una koja čini granicu prema Republici Hrvatkoj.

Iako ima povoljan geografski položaj u odnosu na bitne saobraćajnice, privredne centre kao što su Zagreb i Banja Luka, od kojih je udaljena po oko 100 kilometara, granični prelaz prema Hrvatskoj, raznolika prirodna bogatstva, ipak spada u red nerazvijenih opština sa tendencijom negativnog prirodnog priraštaja, nepovoljnom starosnom strukturom i sve češćim migracijama stanovništva. Stanovništvo se najčešće bavi drvoprerađivačkom, tekstilnom i metaloprerađivačkom djelatnošću, te trgovinom i ugostiteljstvom.

Na ovom području postoje ostaci praistorijskih naselja, ostaci Rimskog vodovoda i topionice željeza iz doba Rimljana, nekoliko srednjovjekovnih lokaliteta, te dva zdanja iz doba Austrougarske (zgrada Opštine i zgrada Magistrata) i tri vjerska objekta: Hram Svete Trojice, Hram Svetog cara Lazara i džamija Azizija.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više