Džamija u Sokolovićima

Mehmed-paša Sokolović je rođen u selu Sokolovići, na desnoj obali Lima, nedaleko od Rudog. Graditelj je najvrijednijih kulturno-istorijskih spomenika na našem prostoru kao što su Ćuprija na Drini u Višegradu, Most na Žepi, Arslanagića (Perovića) most u Trebinju, Kozja ćuprija kod Sarajeva i Vezirov most u Podgorici. U svom rodnom selu podigao je džamiju.

Džamija je sagrađena 1557. godine. Nakon što je srušena u poslednjem ratu obnovljena je 2007. godine. Smještena je na uzvišenju, na desnoj obali Lima, pored regionalnog puta Višegrad–Rudo. U sklopu džamijskog kompleksa nalazi se mjesno groblje i spomen česma. Prema legendi Mehmed-paša je sagradio džamiju ocu Dimitriju, koji je prelaskom na islam postao Sinan beg. Majci Mariji sagradio je crkvu, čiji su ostaci zarasli, te nikad nije obnovljena. U selu je izgradio i vodovod, koji je i danas u funkciji, nakon pet vijekova.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više