Crkva brvnara u Palačkovcima

Crkve brvnare predstavljaju rijetkost na teritoriji Republike Srpske. Iako u ne velikom broju, danas ih najčešće srećemo u Krajini, gdje ih je prema evidenciji iz 1911. godine bilo čak 83. Najveći broj ih je stradao tokom ratova u prošlom vijeku.

Crkava brvnara u selu Palačkovci se po svojoj ljepoti i starosti posebno izdvaja. Posvećena je Svetim apostolima Petru i Pavlu. Nalazi se na oko pola puta između Prnjavora i Dervente. Prema narodnom predanju to je treća crkva brvnara sagrađena na ovome mjestu a današnja je obnovljena 1843. godine. Crkva je sagrađena od vrlo kvalitetnih hrastovih brvana dok su spojevi i preklopi urađeni vrlo precizno. Prilikom poslednje rekonstrukcije izvršene 1997–1998. godine otkriveni su stariji slikani slojevi velike vrijednosti, koji datiraju iz ranijeg perioda. Pored crkve se nalazi pravoslavno groblje. Nekoliko stotina metara od crkve brvnare izgrađena je zidana crkva.

Crkva ima pravougaonu osnovu, dimenzija 9,8 h 4,5 metara. Sljeme je visoko preko 7 metara. Ima ulaze sa zapadne i istočne strane. Nalazi se u dobrom stanju.

Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, iz 2005. godine, pravoslavna crkva brvnara u Palačkovcima zajedno sa pokretnim nasljeđem koje čine carske dveri, 26 ikona i antimins, proglašena je Hacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više