Foča

Na ušću Ćehotine u Drinu, na dodiru naroda i kultura nalazi se Foča. Na  1 115 kilometara kvadratnih živi oko 20 000 stanovnika. Centar je gornjedrinskog područja. Grad pripada prostoru Stare Hercegovine.

Izuzetna priroda glavno je obilježje ove opštine. Visoke planine Maglić, Zelengora i Ljubišnja, te kanjoni predivnih rijeka Drine, Ćehotine, Tare i Bistrice čine Foču centrom planinarstva, raftinga, lova, ribolova i svih drugih aktivnosti u prirodi. Veliki dio prostora opštine zauzima nacionalni park Sutjeska u čijem sastavu se nalazi prašuma Perućica, vodopad Skakavac i čitav mozaik biljnih i životinjskih vrsta.

Istorija Foče bogata je kao što je slučaj i sa drugim mjestima kroz koje je prolazio „Dubrovački karavan“. Foča se prema nekim izvorima pominje još davne 1368. godine, kao naselje sa razvijenom trgovinom i položajem između Jadrana i sjevera. Ime grada potiče od starih slovenskih riječi Hotča ili Hoča.

Dolaskom Turaka na ovaj prostor, Foča dobija na značaju. U pogledu kulturno-istorijskog nasljeđa iz tog perioda dominiraju Aladža džamija i Careva džamija, te Sahat kula, dok je od posebne vrijednost i crkva Sv. Nikole. Od kulturnih ustanova posebnu pažnju zavređuju Centralna biblioteka, Arhiv i Muzej Stare Hercegovine.

Foča je danas univerzitetski grad sa Stomatološkim, Medicinskim i Bogoslovskim fakultetom. Sjedište je Planinarskog saveza Republike Srpske. Opština je sa najvećim turističkim potencijalima u Republici Srpskoj. 

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više