Višegrad

Višegrad je kulturna prestonica Republike Srpske. Andrićev grad na Drini danas nastanjuje oko 12 000 stanovika, koji su raspoređeni na prostoru opštine površine 448 kilometara kvadratnih.

Na izuzetno važnom raskršću puteva koji povezuju Jadran sa centralnom Bosnom i Srbijom, te na samom ušću Rzava u Drinu, smješten je ovaj pitoreskni grad. Priroda prostora opštine bogata je rijekama, ljekovitim izvorima, kanjonima, šumama i planinama... Gradsko naselje nalazi se na oko 320 metara nadmorske visine. Jedan je od glavnih centara Podrinja.

Pretpostavlja se da su prostor današnjeg Višegrada prvobitno naseljavala ilirska plemena, dok su kasnije pronađeni nesumnjivi tragovi rimske civilizacije. Slovenski period karakterišu brojni arheološki nalazi. Grad na Drini prvi put se spominje 1433. godine, kada je pripadao srpskoj vlastelinskoj porodici Pavlović. O tome svjedoče gradine Veletovo i Dobrun, kao i Kula Marka Kraljevića... Posebno važan lokalitet Višegrad postaje u turskom, a zatim i austro-ugarskom periodu, kada ovo mjesto poprima izgled gradskog naselja.

Kulturno-istorijsko nasljeđe glavno je obilježje grada. Most Mehmed-paše Sokolovića najznačajniji je spomenik Republike Srpske, a od 2007. godine dio je svjetske baštine UNESCO-a. Posebnu važnost zauzima manastir Dobrun, centar duhovnosti pravoslavnog stanovništva ovog kraja. Pored čuvenog velikog vezira Mehmed-paše Sokolovića, dušu gradu dao je nobelovac Ivo Andrić. U znak sjećanja na njega u Višegradu se nalaze spomenik ovom piscu, kuća u kojoj je živio, biblioteka i spomen-učionica u kojoj je velikan srpske i svjetske književnosti naučio prva slova...

Veliki turistički potencijal grada pored pomenutih atraktivnosti čine Andrićgrad i željeznica – popularna Šarganska osmica, te prepoznatljiva Višegradska banja.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više