O Republici Srpskoj

Republika Srpska je jedan od dva entiteta Bosne i Hercegovine. Proglašena  je  09.01.1992. godine, a kao državni entitet verifikovana je Dejtonskim mirovnim sporazumom i potpisivanjem mira u Parizu 14.12.1995. godine, kojim je završen troipogodišnji rat (1992–1995) u Bosni i Hercegovini. Glavni grad Rerublike Srpske je  Banja Luka sa oko 200 000 stanovnika, koji predstavlja administrativni, privredni i kulturni centar.

Teritorija Republike Srpske nalazi se između 42o 33` i 45o 16` sjeverne geografske širine, te 16o 13` i 19o 38` istočne geografske dužine. Zauzima 49% teritorije Bosne i Hercegovine, zahvata njen sjeverni i istočni dio. Republika Srpska ima površinu od 24 857 km2 na kojoj živi 1 327 000 (preliminarni rezultati popisa stanovništva 2013. godine) stanovnika. Gustina naseljenosti iznosi 53 stanovnika po kilometru kvadratnom, što je svrstava u red rijetko naseljenih evropskih zemalja.

Ukupna dužina granice Republike Srpske iznosi oko 2 179 km, od čega se 1 080 km odnosi na rezgraničenje sa Federacijom Bosne i Hercegovine a graniči se još i sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom. Republika Srpska nema izlaz na more i spada u grupu kontinentalnih zemalja.

Prirodne odlike Republike Srpske su veoma složene, što je rezultat njene pripadnosti različitim prirodnogeografskim cjelinama i dosta različitim reljefnim formama. Smještena je na kontaktu dvije velike prirodno-geografske i društveno-ekonomske regionalne cjeline – panonske i mediteranske. Na sjeveru preovlađuju pretežno ravničarski tereni, peripanonskog basena, koji postepeno prema jugu prelaze u brežuljkaste. Dalje prema jugu brežuljkasti teren prelazi u planinsko područje koje zauzima i najveći dio Republike Srpske. Najviši vrh je Maglić sa 2 386 metara nadmorske visine, koji je ujedno i najviši vrh Bosne i Hercegovine. Nalazi se u sjevernom umjerenom klimatskom pojasu i mogu se izdvojiti tri klimatska podneblja:

 • Sredozemni, sa varijantama klasične i izmjenjene sredozemne klime
 • Planinski, koji obilježava obilje snijega zimi i prijatna i svježa ljeta
 • Kontinentalni, sa varijantama umjereno-kontinentalne i kontinentalne klime.

Sa hidrološkog aspekta, prostor Republike Srpske se može označiti kao relativno bogat površinskom i podzemnom hidrološkom mrežom. Vegetacija  Republike Srpske se odlikuje velikom raznolikošću, što je najvećim dijelom posljedica klimatskih uslova. Poseban značaj ima šumski kompleks dok je veliki i udio livada i pašnjaka unutar brdsko-planinskog prostora.

 

U Republici Srpskoj većinu stanovništva čine Srbi a konstitutivni narodi su i Bošnjaci i Hrvati. Službeni jezici Republike Srpske su: jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda. Službena pisma su ćirilica i latinica. Većina stanovništva Republike Srpske je pravoslavne vjeroispovjesti a pored Srpske pravoslavne crkve postoje i druge vjerske zajednice: katolička, islamska, jevrejska i druge.

Republika Srpska je teritorijalno organizovana u 64 jedinice lokalne samouprave dok Distrikt Brčko ima poseban status unutar Bosne i Hercegovine.

Republici Srpskoj pripadaju bogati i raznovrsni prirodni resursi kao i mnoštvo kulturno-istorijskih obilježja koji je čine turistički sve zanimljivijom i posjećenijom.

 • Zvanična valuta je Konvertibilna marka (KM).
 • Vremenska zona UTC+1.
 • Pozivni broj za Republiku Srpsku je +387.
 • Važni telefoni:
  • Servisne informacije 121
  • Policija 122
  • Vatrogasci 123
  • Hitna pomoć 124
Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više