Šamac

Šamac je opština koja se nalazi u sjevernom dijelu Republike Srpske, na mjestu gdje se Bosna uliva u Savu. Na površini od 184 kilometra kvadratna živi oko 19 000 stanovnika (preliminarni rezultati popisa iz 2013. godine). U samom gradu živi oko 5 500 stanovnika.

Sjevernu granicu prema Republici Hrvatskoj, čini rijeka Sava, koja ima veliki međunarodni značaj. Na ovoj rijeci izgrađena je najveća riječna luka sa vertikalnim dokom na prostoru bivše Jugoslavije. Pored razvijenog riječnog saobraćaja, prednost ovog grada čini i blizina autoputa Zagreb – Beograd  kao i pruge Šamac – Modriča – Doboj – Sarajevo – Mostar – Ploče.

Na prostoru opštine pronađeni su brojni artefakti koji svjedoče o kontinuitetu naseljavanja, od praistorije do danas. Samo gradsko naselje izgrađeno je planski, tek 1863. godine. Grad je projektovao inženjer Salih efendija Mukevit, a gradnjom su rukovodili francuski inženjeri. Gradsko jezgro ima oblik pravougaonika, čine ga ulice ukrštene pod pravim uglom.

Poljoprivreda je osnovno zanimanje stanovništva ove posavske opštine. Uzgajaju se razne vrsta žitarica, krmno bilje, povrće, šećerna i uljana repica...  Razvijene su drvna, metaloprerađivačka i tekstilna industrija.

Sam grad krase šetalište, desna obala rijeke Save, veliki gradski park, te pravoslavni, katolički i islamski vjerski objekti.

U proljeće 2014. godine, Šamac je pretrpio znatnu materijalnu štetu u velikim polavama koje su pogodile Republiku Srpsku. 

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više