Biblioteka u Šekovićima

Iako je začetak bibliotečke djelatnosti u Šekovićima vezan za pedesete godine HH vijeka, Narodna biblioteka u Šekovićima osnovana je tek 1972. godine. Ona i danas postoji kao javna ustanova u okviru Doma kulture „Vladika Nikolaj“. Nalazi se u samom centru Šekovića, na adresi Trg oslobođenja 63.

Fond biblioteke čini oko 25 000 knjiga od kojih su najtraženije školske lektire i beletristika. Knjižni fond se konstantno uvećava, dobijanjem na poklon brojnih i raznovrsnih naslova. Danas biblioteka broji nešto manje od 400 članova. Pored odjeljenja za odrasle, građanima ovog mjesta su na raspolaganju dječije odjeljenje i čitaonica.

Pored Narodne biblioteke, u zgradi Doma kulture koja je renovirana 2006. godine, nalaze se kino sala i više izložbenih prostorija.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više