Ин мемориам: Марко Станојевић (1986-2017)

Дана 30.03.2017. године, након кратке и тешке болести, у 31. години живота, преминуо је наш пријатељ и колега Марко Станојевић.

            Марко Станојевић рођен је 16. августа 1986. године у Бањој Луци, гдје је похађао Основну школу „Змај Јова Јовановић“ (1993–2001) и Гимназију (2001–2005). Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци уписао је 2005. године, на Студијском програму за географију. Исти је завршио одбраном дипломског рада „Геоморфолошко-хидролошке карактеристике Гвозног поља“, 2009. године, чиме је стекао звање дипломираног географа. Студије је завршио просјечном оцјеном 9,48. Постдипломски студиј на Географском факултету Универзитета у Београду завршио је 2014. године, одбраном мастер рада „Географски потенцијали и могућности ревитализације аграрног и руралног простора општине Прњавор“, када је стекао научно звање дипломирани географ – мастер. Овај циклус студија завршио је просјечном оцјеном 9,60.

            Од 01. јуна 2010. године био је запослен на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци у звању асистента, на Студијском програму за географију и Студијском програму за просторно планирање. Ужа научна област му је била регионална географија. На Студијском програму за географију изводио је вјежбе на наставним предметима Национална географија 1 и Национална географија 2. На студијском програму за Просторно планирање изводио је вјежбе на више наставних предмета, од којих се истицао стални ангажман на предмету Планирање и уређење аграрног простора. Од 2014. године био је у звању вишег асистента.

            Учествовао је на више научних и стручних скупова (10). Аутор је или коаутор више научних, стручних и научно-популарних радова (21), који су објављени у различитим научним и стручним часописима, те зборницима радова са научних скупова. Учествовао је у реализацији више научно-истраживачких пројекта.

            Био је секретар Географског друштва Републике Српске, члан Истраживачког центра „Искон“ (удружење за промоцију природних и културних добара Републике Српске) и технички уредник научног часописа „Хералд“.

            Познавао је енглески (активно знање), њемачки и руски језик (пасивно знање). Издвајао се познавањем рада на терену (GPS и друге теренске технике) и одличним познавањем планинских простора Босне и Херцеговине. Више од 13 година бавио се планинарством. Био је члан Планинарског друштва „Гора“.

У Асоцијације истраживача „Упознај Српску“ обављао је функцију предсједника удружења. Један је од идејних твораца овог пројекта. Активно је учествовао у свим фазама израде веб сајта, теренским радовима, као и редовним активностима у оквиру оснивања и функционисања Асоцијације. Марков допринос у реализацији овог пројекта је немјерљив. На свему ћемо му бити вјечно захвални.

Подијели
Упознај је боље, вољећеш је више...