Нудимо сљедеће услуге:

 • проналажење, истраживање и евидентирање добара природе и културе, документовање резултата и проучавање добара;
 • фотографисање добара природе и културе и у најнеприступачнијим мјестима, као и све друге фотографске услуге, заједно са обрадом фотографија;
 • интернет кампање;
 • скенирање и дигитализовање старе грађе;
 • израда карата, планова, мапа, скица и шематских приказа простора;
 • научно и стручно вредновање добара, те вредновање за потребе развоја и унапређења друштвене заједнице;
 • израда и провођење развојних докумената: стратегија, планова, еколошких акционих планова и елабората;
 • израда и реализација пројеката у области заштите животне средине;
 • организовање радионица, кампова, семинара и манифестација;
 • припрема итинерера, планирање туристичких рута и вођење туристичких тура;
 • организовање кампова и радионица везаних за омладински туризам;
 • планирање и организовање манифестација везаних за подстицање туристичке мобилности становништва;
 • израда идејних-графичких рјешења, припрема за штампу, издавање часописа, зборника радова, књига, каталога, научно-популарних брошура, плаката, израда промотивних материјала и огласа;
 • организовање јавних расправа, дебата, дискусија, радионица, округлих столова, конференција, семинара, изложби и перформанса.
 • израда и реализација пројеката, те консалтинг у области природних и културних добара, туризма, планирања и уређења простора и заштите животне средине;
 • анализирање свих квалитативних карактеристика простора;
 • заштита животне средине кроз програме из екологије и одрживог развоја;
 • планирање, уређење и развој сеоских простора кроз програме руралног развоја.
Подијели
Упознај је боље, вољећеш је више...