Бара Тишина

Подручје општине Шамац богато је воденима површинама. Поред ријека Саве и Босне истичу се велике барe и шљункаре зване ровањи. У мјесту Тишина, срцу Посавине, смјештена је истоимена бара. Ријека Сава често мијења свој ток, што је својствено равничарским ријекама, те на тај начин ствара рукавце који одређени период функционишу као мочваре или баре. Усљед великих осцилација водостаја током године, бара је периодично спојена са Савом а дијелом функционише као самосталан систем.

Бара Тишина је од 1985. године заштићена законом као природни резерват. Због великих осцилација у водостају велика је и промјена површине баре, док дубина достиже и до 8 метара. Одликује је велико богатство барске флоре и фауне. Од рибљег фонда бару настањују следеће врсте: барски сом, шаран, штука, клен, црвенперка, деверика... Станиште је бројних врста птица, како оних са сталним боравком тако и оних које у току миграција бораве на овом подручју. Посебно је интересантна риболовцима, биолозима и другим љубитељима природе.

Подијели
Упознај је боље, вољећеш је више...