Библиотека у Сокоцу

Јавна установа „Народна библиотека“ Соколац налази се у улици Јове Јанковића бб, у општинском центру, и располаже простором од 126 метара квадратних.

Основана је у јануару 1926. године и организована у четири одјељења, и то: Дјечије, Одјељење белетристике, Одјељење стручне књиге и серијске публикације и Одјељење завичајне збирке. Књижни фонд чини око 26 000 књига. Ова установа врши стручни надзор и организује рад у библиотекама Основне школе „Соколац“ и Средњошколског центра „Василије Острошки“, Високе школе за услужни бизнис и Психијатријске болнице. Основне дјелатности библиотеке јесу да прикупља, чува и обнавља библиотечку грађу, води каталоге и другу документацију о библиотечкој грађи и води евиденцију о корисницима.

Поред основних дјелатности, самостално или у сарадњи са другим установама из области културе и образовања, организује различите културне манифестације. Народна Библиотека Соколац је члан Друштва библиотека Републике Српске.

 

 

Подијели
Упознај је боље, вољећеш је више...