Бардача

Језерски комплекс Бардача чини више језера формираних на простору ушћа ријеке Врбас у ријеку Саву, на лијевој обали Врбаса. Налази се на самом сјеверу Републике Српске, у општини Србац. Мочварно-барски комплекс чине језера, плавне површи, шуме, настањене површине са обрадивим земљиштем, као и ријеке Матура, Стублаја и Брзаја које снабдјевају читав комплекс водом. Ови природни фактори створили су услове за развој богате мочварне флоре и фауне на површини од преко 3000 хектара.

 На значај овог подручја указује и оближњи археолошки локалитет Доња Долина који представља један од најзначајнијих праисторијских локалитета у Босни и Херцеговини. Аустроугарска управа над нашим просторима препознала је привредни потенцијал и покренула је узгој шаранске рибе.

Простор Бардаче представљао је станиште, мјесто гњежђења, зимовања, исхране и заклона од предатора за велики број птица, што сталних, што миграционих. Велики број биљних врста и птица имају статус угрожености и заштићене су међународним конвенцијама. Као резултат орнитолошких студија гдје је регистровано преко 160 врста птица на овом комплексу од стране Завода за заштиту споменика културе БиХ 1969. године, Бардача је проглашена специјалним резерватом.

Почетком овога вијеке и новим истраживањима, Бардача је проглашена Рамсарским подручјем и стављена је на свјетску листу заштићених мочварних подручја 2007. године. Регистровано је преко 300 врста биљака, 204 врсте птица, 30 врста риба и 11 врста водоземаца. Осим Бардаче, у Босни и Херцеговини, по овом основу, заштићени су још Хутово блато и Ливањско поље.

Ни овај вид заштите није сачувао Бардачу од девастације. Неуспјела приватизација и незаинтересованост државе довели су до тога да се од 11 језера чак 8 исуши и претвори у оранице. Тиме је трајно уништен већи дио комплекса заједно са флором и фауном. Иако је Бардача скоро у потпуности девастирана, њена обнова је могућа.

Овај природни амбијент нуди спортско-рекреативни туризам, риболов, фотосафари, гастро понуду, научно-истраживачки центар, ликовно-еколошку колонију, школе у природи, камп насеље, ђачке екскурзије и слично. На Бардачи се одржава најстарија ликовна колонија у Босни и Херцеговини.

Подијели
Упознај је боље, вољећеш је више...