Библиотека у Требињу

Матична библиотека за регију Херцеговина, Народна библиотека Требиње, основана је 1958. године. У модерно опремљених 500 метара квадратних, у улици Његошева бб, ова библиотека своју дјелатност реализује кроз неколико одјељења. Дјечије одјељење, Одјељење Завичајне збирке, Информативно-позајмно одјељење за одрасле, Читаоница и Дучићев легат су одјељења Народне библиотеке у Требињу. Укупан библиотечки фонд износи преко 55 000 јединица.  

Нема много библиотека ту привилегију да јој један тако велик пјесник какав је Јован Дучић завјешта своју личну библиотеку. Легат има обиман фонд библиотечких јединица, укупно 5 427 наслова, међу којима се истичу енциклопедије, вриједне књиге, рукописи, преписке, лични списи и биљешке, писма, фотографије, часописи и сл. Ту су и раритети попут оних из прве половине XVI вијека, због којих је овај легат проглашен културним добром од посебног друштвеног интереса 2004. године.

Подијели
Упознај је боље, вољећеш је више...