Kula Marka Kraljevića

Kula Marka Kraljevića nalazi se na južnom ulazu u Višegrad, na desnoj obali Drine. Locirana je na kamenitom uzvišenju, koje se nalazi na oko 250 metara od mosta Mehmed-paše Sokolovića.

Kula Marka Kraljevića sastavni je dio ostataka Starog grada Pavlovine u Višegradu. Svojevremeno je imala funkciju osmatračnice srednjovjekovnog utvrđenja u vlasništvu porodica Radoslava Pavlovića i Pavla Radinovića. Visoka je oko 8 metara.

Smatra se da je kula bila krajnja tačka srednjovjekovnog utvrđenog grada i da je od od tog mjesta do Drine bio prokopan tunel, odakle su njeni branioci uzimali vodu za piće. Ostaci drvenog poda ukazuju na to da je građena na dva sprata. Danas ne postoje ostaci tunela, ali u narodu još uvijek žive legende o imenu i namjeni ovog mjesta. Prema jednoj od njih, sve do izgradnje uskotračne pruge ispod kule, mogli su se vidjeti otisci od konjskih kopita u kamenu. Vjeruje se da su nastali prilikom nadmetanja Marka Kraljevića i Muse Kesedžije, kada su sa Butkovih stijena na konju preskakali Drinu. Za vrijeme turske vladavine, kula je imala funkciju tamnice. Kasnije je zatrpana, kako se u nju ne bi krili hajduci i srpski ustanici.

Danas je ovaj čuvar istorije u veoma lošem stanju, te zahtijeva sanaciju, obzirom na to da se radi o izuzetnom kulturno-istorijskom dobru. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine smatra da bi trebalo pokrenuti inicijativu da se ostaci Starog grada zajedno sa kulom uvrste na listu ugroženih kulturno-istorijskih spomenika.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više