Manastir Lovnica

Manastir Lovnica nalazi se 2 kilometra sjeverno od Šekovića iz kojeg se veoma lako dolazi do kompleksa. Crkva posvećena Svetom Đorđu, konak i drugi pomoćni objekti smješteni su u izvoru rječice Lovnice, pritoke Drinjače. Tumačenja o imenu manastira su brojna i različita, a najčešće se ovaj naziv objašnjava starom slovenskom riječi koja označava mali plast, dok su druga mišljenja vezana za prostor oko manastira koji je bio čuveno srednjovijekovno lovište. U naučnoj literaturi i narodnim predanjima ponekad se pominje i Lomnica kao ime manastira.

Prvo pominjanje manastira vezano je za 1301. godinu. Ktitorom se smatra srpski kralj Dragutin. Arhitektura manastirske crkve dosta je jednostavna, tako da je Lovnica slična manastirima Gomionici i Rmnju. Radi se o jednobrodnoj crkvi čija osnova ima oblik krsta. Ogromnu vrijednost crkve predstavlja njena unutrašnjost u kojoj su sačuvane freske iz perioda turske okupacije. Smatra se da je crkvu oslikao najbolji slikar tog vremena – monah Longin.

Ovaj ženski manastir Srpske pravoslavne crkve pripada Eparhiji Zvorničko-tuzlanskoj. Jedan je od najljepših i najuređenijih sakralnih kompleksa u Republici Srpskoj.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više