Dimitor

Planina Dimitor nalazi se u jugozapadnom dijelu Republike Srpske. Udaljena je oko 14 kilometara od Mrkonjić Grada. Smještena je između gornjeg toka rijeke Sane, na zapadu, i Podraškog polja, na istoku. Dimitor je krečnjački masiv dužine od oko 13 kilometara.

Najviši vrh Dimitora je Mali Dimitor, visok 1 483 metra nadmorske visine, pored koga se izdvajaju i Javorac, visok 1 432 metra nadmorske visine, i Kozje strane, visoke 1 311 metara.

Dimitor je oskudan izvorima vode. Najvećim dijelom je obrastao gustom vegetacijom u kojoj preovlađuju listopadne šume, šikare, dok ima i bolje očuvanih bukovih šuma u višim dijelovima masiva.

Dimitor je popularna destinacija za planinare i druge ljubitelje prirode šireg regiona. Najčešće se penje sa Štrbine, planinskog prevoja koji odvaja planine Dimitor i Lisinu. Sa Malog Dimitora staza ide preko atraktivnog grebena Kozje strane i završava se u poznatom planinskom izletištu Zelenkovac. Sa vrha se pruža lijep pogled na gornji tok rijeke Sane sa njenim kanjonom u smjeru jugozapada, zatim na planine Šišu, Srneticu i Klekovaču na zapadu, prevoj Mliništa na jugu, planinu Vitorog na jugoistoku i Lisinu na istoku.  

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više