Crkva brvnara u Tovilovićima

U zaseoku Tovilovići, smještenom nekoliko kilometara od Krupe na Vrbasu prema selu Kola, nalazi se crkva brvnara o čijem postanku ne postoje pisani tragovi. Legendu o crkvi su mještani prenosili s koljena na koljeno.

Crkva je dužine oko osam i širine oko šest metara, što nadmašuje dimenzije krajiških brvnara građenih u XVIII vijeku. Ona ima trostranu apsidu i zidove od masivnih brvana, što je odlika crkava iz XIX vijeka. Sve to ukazuje na mogućnost izgradnje crkve u XVIII, a obnovu u XIX vijeku. Krov od šindre je vremenom istrunuo, pa su ga mještani 1979. godine zamijenili limenim. Crkva je obložena sa šest slojeva cijepane hrastove daske kako bi se što više uklopila u prirodni ambijent. U oltaru je sačuvana stara kamena trpeza koja je postavljena na ukrašeni drveni stub sa konzolama. Ikonostasna pregrada ima troje dveri, a stupci priprate su ukrašeni rustičnom dekoracijom. Pod je izgrađen od kamenih ploča. U crkvi se nalazi ikona Sabora Arhanđela sa predstavom Hristovog lika na crvenoj opeci koja potiče iz XIX vijeka. Posebnu pažnju privlače ikone izrađene tako što su na izdubljena polja od lipovih dasaka prilijepljena ilustrovana ruska i grčka štampana izdanja ikona iz XVIII i XIX vijeka koje su nekada bile jeftine i lako dostupne, a vremenom su izrezbarene i ukrašene. Crkva ima i jevanđelje štampano u Moskvi 1778. godine, sa nekoliko zapisanih imena priložnika.

Prema legendi, za vrijeme turskog zuluma, crkva se preko noći preselila sa brda udaljenog dva kilometra u Toviloviće. Mještani su otišli da obavijeste turskog vladara da se crkva pomjerila, govoreći da su je prenijeli anđeli. Nekada se oko crkve okupljalo na uranak, za Božić, a danas se u njoj služe samo žitne molitve.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više