Klekovača

Planina Klekovača se nalazi na jugozapadu Republike Srpske. Pruža se dinarskim pravcem sjeverozapad-jugoistok a njenim grebenom pruža se entitetska granica između Republike Srpske i Federacije BiH. Na sjeveru se nalazi opština Drinić u Republici Srpskoj, dok je južno Drvar u Federaciji BiH. Najviša je planina zapadnog dijela Bosne sa najvišim vrhom Velika Klekovača sa visinom od 1962 metra.

Pruža se u dužini od 43 kilometra. Prevoj Oštrelj je odvaja na sjeveru od Osječenice a prevoj Miliništa na jugu od planine Vitorog. Velike su površine pod četinarskom šumom do visine od oko 1500 metara, koje prelaze u rjeđe bukove a sam vrh karakterišu površine pod klekom po kojoj je i planina dobila ime. Iznad Kelkovače se sučeljavaju maritimne i kontinentalne vazdušne mase, a više predjele odlikuje planinska klima. Sjeverno se nalazi prostrani plato Kozila gdje se održava tradicionalna manifestacija „Štraparijada“. Neposredno ispod samog vrha nalazi se zaštićeno područje prašume „Lom“. 

Stjenoviti greben koji se pruža od Velike Klekovače do Male Klekovače (1761 metar nadmorske visine) karakteriše ovu planinu i čini je veoma atraktivnom za planinare. Na južnoj strani prema Drvaru, nalazi se i planinarski dom. Do vrha Velike Klekovače postoji put koji vodi do vojnih objekata koji se nalaze na samome vrhu a izgrađeni su u vrijeme bivše Jugoslavije. Navedeni objekti su devastirani i napušteni nakon posljednjeg rata. Sa vrha se pruža otvoren pogled na veći dio zapadne Bosne.

Prostor Klekovače odlikuje velika raznolikost flore i faune. Ovdje se mogu pronaći rijetke i zaštićene vrste: runolist i žuta lincura. Bogato je lovište koje nastanjuju pored srneće divljači i divljih svinja i vuk, medvjed, divlja mačka, ris i tetrijeb. Pored lovnog turizma, u  planu je izgradnja i skijaškog centra na Klekovači čija će izgradnja dodatno popularizovati ovu značajnu planinu.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više