Očauš

Očauš je srednje visoka planina koja se nalazi na teritoriji opština Teslić i Kotor Varoš. Dinarskog je pravca pružanja sjeveroistok-jugozapad. Sjeverno od Očauša se nalazi planina Borja, od koje je razdvaja potok Mihajlovac i u daljem njegovom toku Velika Usora. Istočno su planine Brić i Vučja planina od kojih je razdvojen rječicama Očaušnicom, Crkvenom i Studenom. Južno od Očauša su niske padine Vlašića od kojih je odvojen gornjim tokom rijeke Vrbanje i njenim pritokama.

Najviši vrh Očauša je Mihailovac, koji sa svojom visinom od 1402 metra iznad mora predstavlja i najviši vrh opštine Kotor Varoš. Drugi po visini je Biser Glavica koji sa visinom od 1383 metra iznad mora predstavlja najviši vrh opštine Teslić.

Padine planine Očauš obrasle su mješovitim šumama i pašnjacima, koji posebno dominiraju na južnoj strani, poznatoj i kao Očauško lice. Ovaj nepošumljeni dio koji se nalazi ispod Biser Glavice čini Očauš prepoznatljivim i lako uočljivim iz okolnih gradova. Očauš obiluje vodenim tokovima; izvorima, potocima i rječicama. Na Očaušu se nalaze dva značajnija speleološka objekta: Očauška pećina i Bezdan.

Prema legendi ime Očauš je nastalo od imena Čaguš, kako se nazivao glasonoša (kurir) preko kojeg su manastiri Liplje i Stuplje održavali vezu. Jednom prilikom je turska straža ubila Čaguša i otuda je nastalo ime O Čaguš (Očauš).

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više