Manastir Moštanica

Manastir Moštanica nalazi se na oko dvanaest kilometara sjeveroistočno od Kozarske Dubice. Smješten je u dolini istoimene rijeke, na sjevernim padinama planine Kozare. Manastirska crkva je posvećena arhanđelu Mihailu i pripada Banjalučkoj eparhiji. Pretpostavlja se da je ovaj manastir sagrađen u XVI vijeku. Prvi pisani pomen o tome jeste zapis u knjizi Otačnik iz 1579. godine. Tokom istorije, manastir je nekoliko puta rušen i obnavljan.

Crkva je izgrađena od pravilnog tesanog kamena. Osnovu čini trikonhos dimenzija 23,4 metra dužine i 10,5 metara širine sa kupolom na stupcima kvadratnog presjeka. U priprati se nalaze kalote i svodovi oslonjeni na stupce osmougaonog presjeka sa kapitelima koji su ukrašeni ornamentima stalaktitnog tipa. Ulaz se nalazi na južnom zidu priprate. Zapadna fasada ima prozore, portale i nišu koji su ukrašeni stepenastom profilacijom i završavaju se saracenskim lukovima. Iznad njih se nalaze profilisana pravougaona ukrasna polja. U manastiru se čuvaju vosak i kamen sa Hristovog groba, kao i papuča sa moštiju svetog Vasilija Ostroškog. U okviru manastirskog kompleksa nalazi se konak izgrađen 1972. godine, a renoviran i proširen 2005. godine. Uz ova dva objekta, u kompleksu se nalazi još jedna manja kapela sa zvonikom posvećena svetom Vasiliju Ostroškom, izgrađena 2002. godine.

Manastir Moštanica proglašen je 1951. godine spomenikom kulture druge kategorije. Uživa mjere zaštite propisane Zakonom o zaštiti kulturno–istorijskog i prirodnog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Danas je ova sakralna građevina jedna od značajnijih turističkih lokacija ove regije. U različitim periodima tokom godine, organizovane su grupne posjete, a tradicionalni narodni zbor održava se svake godine devetnaestog avgusta, na praznik Preobraženje.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više