Pećina Banja Stijena

Tokom gradnje uskotračne pruge kroz kanjon Prače, Austrougari su vršili istraživanje u pećini Banja Stijena. Tom prilikom izgrađene su pristupne stepenice i postavljena je kapija na ulazu. To potvrđuju potpisi austrougarskih vojnika u dubljim dijelovima pećine sa početka prošlog vijeka.

Ulaz u pećinu se nalazi na lijevoj obali kanjona rijeke Prače, ispod sela Banja Stijena, po kojem nosi naziv. Lokalno stanovništvo je naziva i Mračna pećina. Ulaz se nalazi na 590 metara nadmorske visine, oko dvadeset metara iznad korita Prače. Ukupna dužina istraženih kanala je oko 1 200 metara.

Speleomorfološki, pećina Banja Stijena je složen, razgranat podzemni sistem za koji još nije pouzdano utvrđeno da je povezan sa sistemom pećine Dugovještice, čiji se ulaz nalazi u blizini i za koji skorašnja istraživanja pokazuju da je jedna od najdužih pećina u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Pećina je bogata raznim oblicima nakita: stalaktitima, stalagmitima, salivima, velikim pećinskim stubovima, travertinskim kadama, draperijama i pećinskim mlijekom po kome je specifična. Ima veliki značaj u speleološkom, biospeleološkom, paleontološkom i turističkom smislu.

Tokom poslednjeg rata šire okruženje pećine je minirano te se zbog otežanog pristupa prilikom posjete preporučuje prisustvo lokalnih vodiča.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više