Pećina Rastuša

Pećina Rastuša predstavlja jedan od interesantnijih pećinskih arheoloških lokaliteta Balkanskog poluostrva. U prilog tome govori činjenica da su stručnjaci sa Univerziteta u Kembridžu u više navrata vršili istraživanja u ovoj pećini.

Pećina Rastuša nalazi se 12 kilometara sjeverozapadno od grada Teslića, na padini Hrnjeg brda, kod sela Rastuša. Rastuša je arheološki i paleontološki najistraženija pećina Republike Srpske.

Sastoji se od spleta širokih i gotovo horizontalnih kanala, ukupne dužine oko 440 metara. Bogata je pećinskim nakitom. Posebno su interesantni neobični oblici pećinskih šara, koje podsjećaju na hijeroglife, te se nazivaju „leopardove šare“. Pećinu nastanjuje veća kolonija slijepih miševa. Dio pećine je uređen i prilagođen turističkim posjetama, sa izgrađenim stazama i odgovarajućom rasvjetom.

Istraživanjem pećine otkriveni su ostaci kostiju pećinskog medvjeda (Ursus Spelaeus) i dio čeljusti pleistocenog vuka (Canis Lupus). Tokom iskopavanja pronađeno je primitivno kamano oruđe i ugarci od vatre, što je pouzdan znak da su pećinu naseljavali paleolitski lovci. Interesantan je pronalazak keltske keramike i praistorijske talionice željeza.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više