Đurđev grad

Najznačajniji istorijski i turistički lokalitet Zvornika je tvrđava Đurđev grad. Zahvaljujući položaju i značaju predstavlja nezaobilaznu destinaciju svih koji posjete grad na Drini.

Tvrđava je specifična, sastoji se iz tri povezana dijela: Gornjeg, Srednjeg i Donjeg grada. Zidine se pružaju niz strme padine brda koje sa zapada okružuje Zvornik. Najveća cjelina utvrđenja je u sastavu Gornjeg grada. Najstariji dio kompleksa je Srednji grad sa Velikom kulom. Simbol Zvornika je Gradska kapija, dio Donjeg grada. U sklopu utvrđenja nalazi se Hram Sv. Petke Trnove, arhitektonske replike starog Njegoševog mauzoleja na Lovćenu.

Predpostavlja se da tvrđava datira s kraja XIII vijeka, te da su je sagradili bosanski i mađarski feudalci. Legenda pak kaže da je „Prokleta Jerina“, žena srpskog despota Đurađa Brankovića izgradila tvrđavu, tjerajući radnike da kamen prenose „iz ruke u ruku“ iz kamenoloma udaljenog 12 kilometara od Zvornika. Turci, a zatim i Austrijanci su proširivali i nadograđivali tvrđavu za vrijeme svoje vladavine.

Prilaz Đurđevom gradu je moguć asfaltnim putem dugim 7 kilometara, kroz naselje Srpska Varoš ili pješačkom stazom dugom 1,7 kilometara preko naselja Bair, nedaleko od izletišta Kaplan.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više