Crkva Svetog Josipa

Jedina katolička crkva brvnara na području Republike Srpske ali i Bosne i Hercegovine u kojoj se vrši služba je crkva posvećena svetom Josipu Radniku na Palama. Podignuta je na mjestu Stare Čaršije ili Malih Pala, 1911. godine. Sagradili su je austrijski inžinjeri za svoje religijske potrebe.

Crkva svetog Josipa pripada tipu jednobrodnih, pravougaone osnove sa poligonalnom apsidom i zvonikom iznad ulaza. Vanjske dimenzije objekta iznose 17 h 8 metara sa apsidom, dok je visina sljemena oko 7 metara.

Pored crkve se nalaze župna kuća i ured. Župni ured je sagrađen 1902/03. godine. To je jednostavan objekat sa potkrovljem dimenzija 10 h 10 metara.

Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine iz 2004. godine, crkva Svetog Josipa na Palama proglašena je Nacionalnim spomenikom. Pored crkve i župnog ureda zaštićena je pokretna imovina crkve: glavni oltar posvećen Svetom Josipu, bočni oltar posvećen Blaženoj Djevici Mariji i izvorni kipovi iz glavnog i bočnih oltara – Sveti Josip sa Isusom, Sveta Ana sa Marijom i Blažena Djevica Marija sa Isusom.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više