Most na Žepi

„... oboriše radnici skele, i iz toga spleta od greda i dasaka pojavi se most, vitak i beo, sveden na jedan luk od stene do stene. Na svašta se moglo pomisliti pre negoli na tako čudesnu građevinu u rastrganu i pustu kraju. Izgledalo je kao da su obe obale izbacile jedna prema drugoj po zapenjen mlaz vode, i ti se mlazevi sudarili, sastavili u luk i ostavili tako za jedan trenutak, lebdeći nad ponorom“, zapisao je Ivo Andrić, majstor pera i pasionirani ljubitelj mostova, građevina koji ne spajaju samo obale, već i ljude, kulture, civilizacije...

Prema raspoloživim podacima, most na rijeci Žepi, lijevoj pritoci Drine, sagrađen je neposredno nakon gradnje Višegradske ćuprije, u poslednjoj četvrtini XVI vijeka. To je bilo vrijeme vezirovanja Mehmed-paše Sokolovića, koji je nastojao poboljšati komunikacije u Otomanskoj carevini. Pretpostavlja se da je most projektovao jedan od učenika najslavnijeg turskog graditelja Mimara Sinana, vjerovatno Mustafa-čauš.

Most na Žepi nalazio se na ušću ove rijeke u Drinu do 1966. godine, kada je zbog izgradnje HE Bajina Bašta i podizanja nivoa Drine izmješten na novu lokaciju – oko 500 metara nizvodno od naselja Žepa, nedaleko od Redžeb-pašine kule. Samo naselje Žepa smješteno je daleko od važnih saobraćajnih komunikacija, tako da se do njega, a samim tim i do mosta, može doći iz pravca Rogatice (oko 40 kilometara) ili Han Pijeska (oko 40 kilometara).

Ovaj čudesni most, iako manjih dimenzija, predstavlja jednu od najelegantnijih građevina na prostoru Republike Srpske. Iako premješten i veoma star, most odoljeva vremenu i nemaru, što govori o kvalitetu i ozbiljnosti neimara davnih vremena. Most je dug 21,6 a širok 3,95 metara. S obzirom na karakteristike terena, odnosno strme stijene na obalama Žepe, most je jednolučan, sa prelomljenim lukom raspona 10,2 metra. Staza na mostu je u potpunosti pokrivena kaldrmom. Najveći uspjeh ostvaren je potpunim funkcionalnim i estetskim uklapanjem građevine u prirodnu sredinu. Posjetilac stiče dojam da se radi o djelu prirode, a ne vještog graditelja...

Ovo graditeljsko remek-djelo pod zaštitom je države, kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine od 2005. godine. Na žalost, na mostu se pojavila velika pukotina koju je neophodno sanarati kako ovaj izuzetno značajan most ne bi bio ugrožen.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više