Vijećnica u Brčkom

Gradska Vijećnica u Brčkom dio je arhitektonske cjeline Gradske vijećnice sa parkom. Projektovao ju je Ćiril Metod Iveković, u to vrijeme arhitekta u Zemaljskoj vladi u Sarajevu, koji je kasnije projektovao i Vijećnicu u Sarajevu. Izgradnja je počela 1890., a završena 1892. godine. Građena je u pseudomavarskom stilu, i jedno je od najvrijednih ostvarenja ovog stila.

Objekat je u osnovi pravougaonog oblika, potpuno simetrične kompozicije, dimenzija 37,50 h 14,45 metara. Sastoji se iz suterena, prizemlja i jednog sprata. Suteren je izvorno služio za sporedne prostorije, ostave za ogrev, ostave za domara i magacin. Prizemlje i sprat imaju sličnu organizaciju prostora. Centralnu prostoriju objekta predstavlja sala za sjednice, na spratu, dimenzija 9,70 h 6,80 metara. Objekat vijećnice je završen širokim vijencem iznad koga se nalazi nešto jače izbačen krov sa kupolama na krajevima. Kompletan objekat je ozidan opekom austrijskog formata a pokriven je pocinčanim limom.  

Osamdesetih godina prošlog vijeka sanirani su krov i fasada prilikom čega su upotrebljene boje koje ni po tonu ni po drugim karakteristikama nisu odgovarale autentičnim. Vijećnica je jedna od najljepših zgrada u Brčkom. Godine 2004.  proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više