Котор Варош

Котор Варош је општина у сјеверозападном дијелу Републике Српске. Налази се у југозападном дијелу регије Бања Лука–Градишка–Мркоњић Град. Спада у категорију средње развијених општина. Заузима површину од око 560 километара квадратних и према резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године, има 18 361 становника. Граничи се са општинама Теслић, Челинац, Кнежево и на југу са Федерацијом Босне и Херцеговине.

Општински центар развијен је у долини ријеке Врбање. Највећи дио територије општине обухвата брдско–планинске предјеле. Окружена је обронцима планина Узломац, Борја, Влашић и Чемерница. Ово подручје је археолошки и историјски веома мало истражено. Постоје подаци који свједоче о насељавању овог простора у далекој прошлости, чак и у периоду неолита. Шуме и воде као најзначајнији природни ресурси у овој општини представљају важан потенцијал за развој туризма, посебно спортског као што су: fly fishing, параглајдинг, планинарење и слично.

У општини Котор Варош, у селу Засеље, налази се заштићени споменик природе Жута буква. Припада категорији III и ужива трајну заштиту. Поред тога, водопад Скакавац се налази на листи подручја планираних за заштиту, као и кањон ријеке Цврцке.

Подијели
Упознај је боље, вољећеш је више...