Smrča u Han Brdu

Rijetko stablo smrče nalazi se u selu Han Brdo, na planini Sjemeć, u opštini Višegrad. Lokalitet na kom se nalazi ovo stablo relativno je nepristupačan i teško ga je pronaći bez pomoći lokalnog stanovništva. Sa regionalnog puta Rogatica – Višegrad, na oko 9 kilometara od Andrićevog grada, odvaja se šumski put koji vodi do smrče.

Izuzetno lijep i rijedak primjerak smrče nalazi se na proplanku, na 1 210 metara nadmorske visine. Drvo je izuzetno lijepo, vitalno, obima stabla od 1,7 metara. Raste izvan formirane šume smrča i bijelog bora. Pripada rijetkoj vrsti Picea excelsa f. globosa Berg, koja ne raste nigdje na udaljenosti od preko 100 kilometara od ovog lokaliteta. Prema dokumentaciji Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, ovo stablo zaštićeno je kao spomenik prirode.

U blizini ovog lokaliteta nalazi se srpski pravoslavni manastir Gornja Lijeska. 

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više