Lopare

Lopare su gradski centar istoimene opštine koja se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske. Gradsko naselje locirano je na kontaktu planine Majevice i ravničarskih terena Semberije i Posavine. Prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, opštinu Lopare nastanjuje oko 16 500 stanovnika, od čega u gradskom naselju živi njih 2 700. Opština zahvata površinu od oko 300 kilometara kvadratnih.

U Lopare je moguće doći magistralnim putem iz pravca Bijeljine i Ugljevika ili regionalnim putem iz pravca Brčkog ili pravca Tuzle (Federacija BiH).

Prirodu Lopara karakterišu šumoviti brdski prostori Podmajevice, te rijeka Gnjica sa brojnim malim pritokama.

Ime Lopare vezuje se za „lopar“, staru drvenu alatku nalik na pekarsku lopatu. Ovaj gradić prvi put se pominje u XVIII vijeku, kada ga putopisci opisuju kao prenoćište za trgovce koji su putovali karavanskim putevima. Međutim, kontinuitet naseljavanja ovog kraja traje od praistorije pa sve do danas. Posebno je bio intenzivan život u srednjem vijeku, o čemu govore brojne nekropole stećaka i drugi arheološki nalazi. U periodu vladavine Austrougarske, počinje gradnja prvih komunalnih i infrastrukturnih objekata.

Privreda opštine zasniva se na saobraćajnoj funkciji, voćarstvu i šumarstvu, te dijelom na eksploataciji kamena, uglja i vodnih potencijala.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više