Arslanagića most

Na samom jugu Republike Srpske, u gradu Trebinju, na rijeci Trebišnjici nalazi se Arslanagića most, u narodu poznat i kao Perovića most. Izgrađen je davne 1574. godine na zahtjev vezira Mehmed paše Sokolovića, a ime je dobio po Arslan-agi, Turčinu koji je 1687. godine došao iz Herceg Novog i dobio posjede istočno od Trebinja te stekao pravo da naplaćuje mostarinu preko mosta na Trebišnjici.

Ovaj most se nalazio na putu koji je povezivao Dubrovnik i Herceg Novi sa Carigradskim drumom. Njime je išla skoro sva trgovina, a najviše se prevozila so.

Nekoliko puta ovaj most je devastiran. Prvi put, 1944. godine pokušali su ga srušiti, ali mu je tada uništeno samo lijevo krilo. Drugi put, 1965. godine, most je potopljen nakon izgradnje hidroelektrane i akumulacionog jezera. Nekoliko godina nakon toga most je rastavljen i prenesen nizvodno oko 10 kilometara te ponovo postavljen.

1993. godine, most je preimenovan u Perovića most, prema predanju, Arslanagići su prije prelaska na islam nosili prezime Perović. Ovaj spomenik se nalazi na spisku nepokretnih kulturnih dobara Republike Srpske i jedan je od najljepših primjera osmanlijske arhitekture. Na svojim najvišim dijelovima izdiže se i do 15 metara iznad razine vode a dug je oko 92 metra.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više