Crna topola u Banjoj Luci

Najveće stablo crne topole u Republici Srpskoj nalazi se u Parku Mladen Stojanović u Banjoj Luci. Pripada porodici Salicaceae a naučni naziv je Populus Nigra L. Prečnik debla je oko 210 centimetara a visina oko 35 metara. Deblo se na visini od oko tri metra račva u dvije moćne i izražene račve. Park se nalazi na nadmorskoj visini od 160 metara.

Crna topola je drvo ravnica i prirječnih šuma, do 300 metara nadmorske visine, na pjeskovitim aluvijalnim zemljištima. Topola izrasta i preko 40 metara, prečnik prelazi i 300 centimetara a doživi i preko 300 godina starosti. Pored topole u parku Mladen Stojanović nalazi se veći broj gorostasnih stabala autohtone šume: lučkog jasena, lipa, klena...

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više