Pećina kod izvora Lovnice

Pećina Lovnica nalazi se neposredno iznad izvora rijeke Lovnice, uz istoimeni manastir. Smještena je oko dva i po kilometra sjeverno od Šekovića. Nalazi se na nešto većoj visini od današljeg izvora rijeke Lovnice i za pretpostaviti je da je nekada izvirala iz pećine, ali da je spuštanjem izvora u nekom ranijem geološkom dobu pećina ostala suva. Neposredno uz izvor Lovnice i manji vodopad koji ova rijeka pravi, nalazi se vir iz kojeg izbija voda ponornice Bišina, koja svoj podzemni tok ovdje završava. Bojenjem vode je utvrđeno da i voda izvora Lovnice potiče od iste ponornice Bišina. Blizina pećine može potvrditi da se radi o kompleksnim podzemnim oblicima kraškog reljefa koja zahtjevaju detaljnija istraživanja.

Izvor Lovnice je danas u sklopu urećenog manastirskog kompleksa, a do pećine vode stepenice. Ulazni otvor je većih dimenzija i nakon njega se ulazi u glavnu dvoranu koja je površine oko 30 metara kvadratnih. Iz dvorane se odvaja nekoliko manjih kanala koji nisu dovoljno istraženi. Pećina nije bogata pećinskim nakitom, dok biljni i životinjski svijet nije istražen.

U ljeto 1944. godine esesovci su u ovoj pećini pronašli i pobili skrivene partizanske ranjenike.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više