Djevojačka pećina

Nisu sve pećine carstvo tame i tišine i nemaju sve veliki speleološki značaj. Djevojačka pećina ima više ambijentalnu i izletničku vrijednost. Nalazi se u mjestu Stanovi, na oko 15 kilometara od Doboja.

Pećina je služila kao skrovište za hajduke zbog čega je dobila ime „Hajdučka pećina“. Postoji legenda koja kaže da je na ulazu u pećinu nekada postojala pravoslavna crkva brvnara, prva u ovome kraju. Nakon što su neki mještani otkrili mjesto gdje se crkva nalazi, Turci su je spalili. Djevojka koja je opsluživala crkvu skočila je sa stropa pećine. Od tada se pećina zove „Djevojačka pećina“

Pećina je dužine 115 metara, širina ulaza je oko 20 metara, dok je na izlaznom  dijelu široka oko 10 metara. Prostire se kroz cijelo brdo i kroz nju protiče riječica Grmuša. Visina pećine je oko 14 metara na ulazu, a 7 metara na izlazu. Strop je na više mjesta prekinut i svjetlost obasjava pojedine dijelove pećine. Siromašna je pećinskim nakitom.

Djevojačka pećina je tradicionalno izletište ljudi ovoga kraja. Otpočeli su radovi na uređenju Djevojačke pećine, urađen je pristupni put, dovedena je struja, a u planu je izgradnja sportskih i ugostiteljskih sadržaja.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više