Pećina Orlovača

Možda najljepša pećina u Republici Srpskoj, po bogatstvu pećinskog nakita i dostupnosti, jeste pećina Orlovača (Savina pećina). Ulaz Orlovače se nalazi na nadmorskoj visini od 1 056 metara, na istoimenom uzvišenju, u zapadnom dijelu romanijskog svoda u dolini rijeke Sinjave, pritoke Mokranjske Miljacke. Udaljena je oko 1 kilometar od Sumbulovca, naselja na magistralnom putu Sarajevo – Sokolac i veoma je pristupačna. Orlovača je među našim prvim istraženim pećinama. Uređena je za turističke posjete.

Pećina raspolaže raznovrsnim pećinskim nakitom (stalagmitima, stalaktitima, salivima, draperijama, bigrenim kadama...). Bijeli saliv u obliku okrenute baklje zaštitni je znak Orlovače. Morfološki se može izdvojiti više dijelova pećine: „Ulazna dvorana“, „Zmajeva jazbina“, dvorana „Ermitaž“, kanal „Prolaz svjetionika“, dvorana „Slonovo oko“, „Termopilski prolaz“ i dvorana „Romanija“ koji su dostupni turistima. Pećinski sistem Orlovače čini preko 2 500 metara ispitanih kanala, dok je 566 metara prilagođeno za posjete turista i osvjetljeno.

U pećini su pronađene kosti pećinskog medvjeda (Ursus Spelaeus), stanište je jedne od ugroženijih grupa sisara u Evropi, slijepog miša (Microchipoptera), te autohtonog insekta Charonites Zoppai Orlovaciensis.

Zavod za zaštitu kulturnoistorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske svrstao je pećinu Orlovaču u red prirodnih dobara prve kategorije.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više