Кастел

Најстарији и најзначајнији историјски локалитет Бање Луке је тврђава Кастел. Налази се у средишњем дијелу града, на лијевој обали Врбаса, код ушћа Црквене у ову ријеку.

На мјесту гдје се данас налази Кастел, утврђен је континуитет насељавања још од доба неолита. Римљани су на овом мјесту изградили насеље Кастру (латински Castrum), о чему свједоче бројни археолошки налази – керамика, новац, жртвеник богу Јупитеру... Остаци словенског насеља у простору данашње тврђаве датирају из периода раног средњег вијека.

Интензивна градња Кастела почиње у вријеме турске владавине, тачније везировања Ферхад-паше Соколовића. Изграђена је топхана (арсенал), утврђени град са моћним кулама и табијама, мост на Врбасу, мост на Црквеној, те шанац. На кулама и моћним зидинама изграђене су осматрачнице и пушкарнице. Тада Кастел добија изглед који у основи има и данас. Посебан значај утврђење добија у аустријско-турским ратовима у XVII и XVIII вијеку. Аустроугарска власт је доградила неке објекте у тврђави. У Другом свјетском рату, Кастел је служио као њемачко упориште, док је све до шездесетих година XX вијека био под управом ЈНА и затворен за грађанство.

Данас Кастел у оквиру зидина има значајне историјске и туристичке локалитете. У склопу тврђаве одржавају се све значајније културне манифестације, посебно на Малој љетној позорници и централном простору. Поред тога, на Кастелу се налазе ресторан, игралиште и мјеста за одмор. Тврђава је под заштитом државе, као национални споменик.

Подијели
Упознај је боље, вољећеш је више...