Modriča

Zahvatajući dio ravne Posavine, dolinu rijeke Bosne i obronke planina Vučjak i Trebovac, prostire se opština Modriča. Obuhvata površinu od oko 330 kilometara kvadratnih koju, prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, naseljava oko 27 700 stanovnika. Samo gradsko naselje broji nešto više od 10 000 ljudi.

Preko teritorije ovog grada prolazi trasa projektovanog autoputa Budimpešta –  Osijek – Sarajevo – Jadransko more (koridor 5s). Dobro je razvijen i željeznički saobraćaj kojim se, preko Doboja, Modriča povezuje sa velikim centrima regiona. Oko 30 kilometara je udaljena od autoputa Beograd – Zagreb, a oko 20 kilometara od graničnog prelaza Šamac, koji predstavlja granicu sa Republikom Hrvatskom.

U gradu se nalaze mnoge znamenitosti koje vrijedi posjetiti. Jedna od njih je stari grad Dobor, sa svojom Dobor Kulom, koji je i simbol ove opštine. Nalazi se na lijevoj strani rijeke Bosne koja ovom opštinom protiče u dužini od 31 kilometra. Na planini Trebovac nalazi se izletište i vazdušna banja poznata kao Duga Njiva, sa manastirskim kompleksom Ona je poznata po očuvanim ostacima utvrđenja Gradac. Planina Vučjak poznata je po lokalitetu Lipa na kom se nalazi crkva i spomen obilježje palim borcima iz proteklog rata. Na oko 12 kilometara od grada, nalazi se sportsko-rekreativni centar Riječani.

Modriča se spominje prvi put 1323. godine u povelji bosanskog kralja Stjepana II Kotromanića. Na lokalitetu Dobora vodile su se snažne borbe u XVI i XVII vijeku, u okviru austrijsko-turskih ratova. Istoriju trebavskog kraja obilježila je buna popa Jovice, 1834. godine.

Povoljan geografski i saobraćajni položaj uslovili su razvoj privrede. Modriča je poznata po rafineriji ulja ali razvijene su i druge proizvodnee i prerađivačke djelatnosti, kao što su proizvodnja hrane i pića, plastike i papira i prerada drveta.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više