Velika pećina kod izvora Bioštice

Rijeka Bioštica izvire četiri kilometra uzvodno od sela Knežina kod Sokoca. Pojavljuje se iz jednog od tri pećinska otvora ispod planine Devetak. Na oko sedam kilometara sjeverozapadno od Sokoca, regionalnim putem Sokolac – Olovo, odvaja se makadamski put kojim se nakon dva kilometra dolazi do izvora Bioštice. Neposredno uz izvor izgrađeni su infrastrukturni objekti kojima se voda koristi za vodosnabdjevanje stanovništva Sokoca.

Iz jednog od dva veća pećinska otvora, koji čine izvorišnu zonu, pojavljuje se voda rijeke Bioštice. Do nje postoji uređena pješačka staza. Otvor je visine oko dva metra. Za vrijeme niskog vodostaja moguće je ući u pećinu u dužini oko petnaest metara, nakon kojih se nalazi jezero.

Nedaleko od navedenog, na nešto većoj nadmorskoj visini, nalazi se veći pećinski otvor. Pećinski kanal, visine između tri i četiri metra, nakon dvadesetak metara se račva u više manjih koji su dalje neprisupačni. Ovaj kanal je suv a za pretpostaviti je da je u nekom ranijem periodu iz njega izvirala Bioštica. U pećini se može vidjeti pećinski nakit kao i pećinska flora i fauna (insekti i slijepi miševi).

Velika pećina nije dovoljno istražena kao ni turistički valorizovana. Zaštićena je zakonom kao specijalni geomorfološki rezervat Republike Srpske.

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više