Brčko

Brčko je grad u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine i administrativni centar Brčko Distrikta. U njegovoj blizini nalazi se tromeđa Republike Srbije, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Skoro podjednako je udaljen od tri velika regionalna ekonomska, politička, industrijska i potrošačka centra – Beograda, Zagreba i Sarajeva.

Prostor Brčkog pripada niskoj Posavini, na istoku je plodna Semberija, a na jugu se dižu obronci planine Majevice. Prema preliminarnim rezultatima popisa iz 2013. godine, u gradu je popisano nešto manje od 44 000 stanovnika, a u cijelom Distriktu oko 93 000 stanovnika. Površina centralnog gradskog područja iznosi 183, dok je površina cijelog Distrikta 493 kilometra kvadratna. Gradsko naselje se nalazi na oko 90 metara nadmorske visine.

Sjevernu granicu, prema Republici Hrvatskoj, čini rijeka Sava, koja ima poseban značaj za ovaj grad. Na njoj je izgrađena luka koja ima funkciju pristaništa i prometa robe od 1879. godine. Pored razvijenog riječnog saobraćaja, ovaj grad ima razvijenu saobraćajnu mrežu koja se ostvaruje magistralnim i regionalnim putnim pravcima, kao i mrežom lokalnih puteva. Željeznička pruga koja Brčko spaja sa Vinkovcima, povezana je sa prugom Beograd–Zagreb, koja ima međunarodni značaj.

U gradu se nalaze fabrika ulja i špiritusa, veliki kompleks hladnjača, moderna ciglana i strugara i pogoni tekstilne industrije. Pored fabrike boja i fabrike akumulatora i olovnih legura, za razvoj Brčkog značajna je trgovina. Arhitekturu grada krase Vijećnica, gradski park, te pravoslavni, katolički i islamski vjerski objekti. 

Podijeli
Upoznaj je bolje, voljećeš je više